Szukaj
Close this search box.
kronika

„Mistrz Recyklingu” i „Odkręcamy, Zbieramy i Pomagamy”

Udostępnij
Jednym z priorytetowych zadań naszej szkoły jest edukacja ekologiczna, której celem jest: wyrobienia nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych i szkole, wykształcenia i utrwalenia zachowań proekologicznych, przeciwdziałania zaśmiecaniu najbliższego otoczenia.
Zbiórka surowców wtórnych stała się już w naszej szkole tradycją, a w prace na rzecz ochrony środowiska zaangażowani się uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i mieszkańcy Świeradowa-Zdroju. W ramach całorocznych konkursów: „Mistrz Recyklingu” i „Odkręcamy, Zbieramy i Pomagamy” organizujemy zbiórki: zużytych baterii, puszek aluminiowych i plastikowych nakrętek. Uczniowie uczestniczą także w konkursach tematycznie związanych z segregacja odpadów, smogiem, a na zakończenie roku szkolnego otrzymują dyplomy, upominki, nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami w Świeradowie. 
Tegorocznymi laureatami w zbiórce baterii zostali: I miejsce Borys, Nadia i Zoja  Mularczyk II miejsce Filip Marcinkowski i Zofia Kszcot III miejsce Patryk Kozioł IV miejsce Filip Daszko V miejsce Maria Mitkiewicz w zbiórce puszek aluminiowych I miejsce Wojciech i Justyna Lonycz II miejsce Oliwia Osińska III miejsce Oliwia Olkowska IV miejsce Zuzanna Olkowska, a zbiórce nakrętek mistrzami byli I miejsce Kornelia i Fabian Komnaccy II miejsce  Arkadiusz Kluczyński III miejsce Wiktoria Chajęcka IV miejsce Igor Kazimierski V miejsce Marcin Bieda. 
Dziękujemy za zaangażowanie w akcję segregację-segregację i zachęcamy dalszej pracy na rzecz środowiska. 
Skip to content