Szukaj
Close this search box.
kronika

List do rodziców

Udostępnij

Drodzy Rodzice,

już za chwilę z radością powitamy naszych uczniów w szkole i rozpoczniemy naukę w stacjonarnej formie. Wszystkim nam brakowała bezpośredniego kontaktu. Mam nadzieję, że rozpoczynający się rok szkolny będzie przebiegał spokojnie, bezpiecznie i przyniesie nam wszystkim satysfakcję.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, bazując na wytycznych GIS, MEN, MZ oraz uwzględniając specyfikę naszej szkoły, zostały przygotowane procedury zachowania się i postępowania. Wszyscy jesteśmy zobowiązani je znać i stosować. Otrzymacie je Państwo za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz będą dostępne na szkolnej stronie internetowej. Ponadto proszę, żebyście rozmawiali o zaleceniach ze swoimi dziećmi i tym samym wsparli nasze wysiłki. Wszystko to jest niezmiernie ważne, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa dzieci, Waszych rodzin, pracowników szkoły, naszych bliskich.

Poniżej kilka dodatkowych informacji regulujących pracę szkoły:

 1.uczniowie

– wchodzą do szkoły różnymi wejściami, zgodnie z planem

klasa

wejście

opis wejścia

 

1 i 2

wejście B

od strony parkingu przy DWD, pierwsze wejście, zadaszone

3

wejście C

od strony parkingu przy DWD, wejście na końcu budynku szkoły

4, 5, 6 oraz uczniowie dojeżdżający przewozem szkolnym

wejście A

główne, do nowej części szkoły (przy Patronce Szkoły)

7, 8

wejście D

uczniowie idą wzdłuż parkingu przy DWD, okrążają szkołę i wchodzą od strony boiska do nowej części szkoły, następnie kierują się na I piętro

– nie korzystają w miesiącu wrześniu z szatni, nie zmieniają obuwia

– po wejściu do budynku kierują się w stronę swoich klas

– pamiętają, że po wejściu do szkoły moją ręce mydłem, a także w ciągu dnia oraz przed spożywaniem posiłków

–  uczą się w jednej klasie, poza korzystaniem z pracowni specjalistycznych, tj.:  informatycznej, technicznej, chemicznej, fizycznej, sali gimnastycznej

– w miarę możliwości uczą się na powietrzu

– wszystkie przerwy spędzają na boisku, chyba, że warunki pogodowe to uniemożliwiają

– zachowują bezpieczny dystans wobec innych, przynajmniej 1,5 metra

– jeśli to konieczne korzystają z płynów dezynfekcyjnych, ale tylko pod nadzorem nauczyciela

– nie mają obowiązku noszenia maseczek

– przerwy w klasach 1-3 ustalają nauczyciele, nie więcej niż dwie klasy jednocześnie, a czas lekcji nie może być dłuższy niż 45 minut

– dbają o wietrzenie klas na każdej przerwie

– w toaletach, w tym w części łazienki, nie może przebywać więcej niż 3 osoby

– przynoszą wodę lub inne napoje z domu

2. rodzice lub opiekunowie

– rodzice  odprowadzający dzieci do szkoły, nie wchodzą do środka

– odbierający dzieci, czekają na nie przed szkołą

– rodzice dzieci klas 1-2,odporwadzający dzieci do szkoły, a chcący załatwić  sprawę w sekretariacie, mogą wejść do szkoły wejściem A, pozostali wejściem D – przy Patronce

–  od godz. 8.00 drzwi do szkoły będą zamknięte, wejście tylko głównymi drzwiami, przy Patronce Szkoły z użyciem domofonu

– rodzice i klienci wchodzą do szkoły zabezpieczają usta i nos, mają założone rękawiczki jednorazowe lub dezynfekują ręce

– rodzice do sekretariatu wchodzą pojedynczo

– oczekując na przyjęcie w wyznaczonej strefie przy sekretariacie, nie przemieszczają się po szkole, bez wiedzy i zgody  osoby uprawnionej

– ograniczają bezpośrednie kontakty z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły do niezbędnego  minimum

– zachowują dystans min. 1,5 m

Wierzę, że ze zrozumieniem przyjmiecie Państwo nowe zasady.

Z życzeniami wszystkiego dobrego

Renata Simińska

{phocadownload view=file|id=27}

Skip to content