Szukaj
Close this search box.
kronika

Każdy inny, wszyscy równi.

Udostępnij

Myśl ta stała się jednym z przewodnich haseł Dnia Tolerancji – święta szacunku i akceptacji, obchodzonego w Miejskim Zespole Szkół 15 listopada z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO, przypadający corocznie 16 listopada.

W naszej szkole zbliżające się obchody tego dnia były okazją do dyskusji i refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek, osób z najbliższego otoczenia. Uczniowie podczas bardzo efektywnych, dojrzałych rozmów z nauczycielami doszli do wniosku, że zagadnienie tolerancji można odnieść do codziennego funkcjonowania w środowisku szkolnym, grupie rówieśniczej, rodzinie, społeczności lokalnej. W naszych szkołach, klasach , domach także jesteśmy inni – mamy różne zainteresowania, poglądy, pochodzenie, status społeczny, ale każdy z nas zasługuje na szacunek, akceptację i zrozumienie. Brak akceptacji, poczucie „bycia gorszym”, niezrozumianym, odrzuconym często jest źródłem cierpienia człowieka na co dzień. Kształtowanie postaw tolerancji w szkole, uwrażliwienie na odmienność drugiej osoby, uczenie się naszych różnic może i powinno zaowocować wzmocnieniem więzi łączących ludzi w każdym środowisku – w szkole i poza nią.

Jednym z efektów podjętych dyskusji były hasła, które uczniowie umieścili na drzwiach swoich sal lekcyjnych, a także na transparentach, z którymi w barwnym korowodzie przeszli świeradowskimi ulicami, aby zamanifestować postawę szacunku w stosunku do drugiego człowieka.

Opiekunowie SU

{pgslideshow id=66||pgslink=1|width=1024|height=685|delay=500|image=O}

Skip to content