Szukaj
Close this search box.
kronika

Jak wspierać i motywować dziecko podczas nauki zdalnej?

Udostępnij

Drodzy Rodzice!

Czas nauki w formie zdalnej jest nie tylko wyzwaniem dla uczniów, ale wiąże się ze zmianami i organizacją Waszego czasu. Jak wspólnie radzić sobie w tej sytuacji? Poniżej kilka wskazówek.

• Ważna jest stałość zajęć: czas przeznaczony na naukę, przerwy oraz ustalenia dotyczące czasu wolnego. Istotna jest równowaga pomiędzy czasem nauki a tym przeznaczonym na odpoczynek.

• Zapewnijcie dziecku spokojne miejsce do nauki, gdzie dziecko może skoncentrować się i nic go nie rozprasza. Ważne są stałe godziny nauki bazujące na tych według stacjonarnego planu lekcji. Edukacja zdalna to zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, oraz inne formy nauki ucznia (wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, czytanie lektur);

• Zwracajcie uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze; według wytycznych Amerykańskiej Akademii Pediatrii:

– w wieku 6–12 lat czas, jaki dziecko spędza przed ekranem, nie powinien przekraczać 1–2 godzin dziennie;

– powyżej 13 roku życia młodzi użytkownicy mogą spędzać w sieci 2–3 godziny, używając urządzeń elektronicznych.

Podczas nauki, jeśli uczeń pracuje przy komputerze, telefon powinien być wyciszony lub odłożony w ustalone wspólnie miejsce. Efektywny sposób uczenia się, sprzyjający lepszemu zapamiętywaniu, dotyczy koncentracji uwagi na tym, co robimy. Jednocześnie uważność redukuje stres, co oznacza, że nasz system pamięci operacyjnej funkcjonuje lepiej, ponieważ jest mniej przeładowany lękiem.

• Nie wyręczajcie dziecka, a zachęcajcie do samodzielnej pracy, udzielajcie wskazówek. W przypadku trudności zachęcajcie dziecko do kontaktu z nauczycielem.

• Doceniajcie wysiłek wkładany w uczenie się i samodzielną pracę dziecka na miarę swoich możliwości. Dzieci, które są chwalone za staranie się, nawet jeśli ich starania kończą się niepowodzeniem, są o wiele bardziej skłonne podjąć wyzwanie i wzrasta ich motywacja.

• Pamiętajcie o bezpieczeństwie w sieci, aby dzieci nie podawały swoich danych osobowych, ani haseł, nie wysyłały swoich zdjęć. Przypomnijcie też dziecku o szacunku dla internautów.

• Jeśli dziecko napotyka na trudności wzmacniajcie w nim wiarę we własne siły poprzez odwoływanie się do wcześniejszej sytuacji, gdy poradziło sobie z zadaniem, a które oceniło jako zbyt trudne.

• Odwołujcie się do mocnych stron dziecka i jego umiejętności. Okazujcie dziecku wsparcie, aby miało poczucie, że będziecie przy nim niezależnie od tego czy odniesie sukces czy dozna porażki. Nie przypisujcie też nadmiernej wagi ocenom, ważne są umiejętności i sposób zachowania dziecka wobec innych.

· Nie skupiajcie uwagi tylko na trudnych sytuacjach; uczenie się w sytuacji zagrożenia i stresu jest trudne. Stres utrudnia funkcjonowanie poznawcze, więc trudno o koncentrację uwagi i logiczne myślenie. Ważne są dobre relacje i poczucie bezpieczeństwa. Zadbanie o te aspekty jest inwestycją w dobrostan psychiczny.

· Dbajcie o wzmacniającą i wspierającą komunikację: rodzic spokojny jest wsparciem dla dziecka. Podczas rozmów skupmy się na tym, co dziecko mówi i jak się zachowuje, odłóżmy w tym czasie inne sprawy.

· Dbajcie o aktywność fizyczną dziecka, a także, o ile to możliwe o kontakt z rówieśnikami.

• Bądźcie w kontakcie z wychowawcą, z nauczycielami.

Kontaktujcie się ze mną, gdy potrzebujecie porady, chcecie przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania. Zachęcam do kontaktu online poprzez e-dziennik, aplikację Teams lub telefonicznie poprzez numer telefonu szkoły.

Aneta Wośko, psycholog

 

Skip to content