Miejski Zespół Szkół

Szkoła podstawowa Nr 1

7. stycznia klasa VI B obchodziła 100.lekcję języka polskiego. Uczniowie podzieleni na grupy przygotowali pytania – po jednym do każdego tematu lekcji. Nikola Malec dokończyła to, czego nie zdążyliśmy zrobić na lekcji i przepisała pytania. Potem je wydrukowaliśmy. Następnie zostały zalaminowane, aby można było ich używać wielokrotnie. Przygotowaliśmy naszą planszę do chińczyka i w skarpetkach ruszyliśmy do boju. Każdy miał okazję zaprezentować swoją wiedzę. Przypomnieliśmy sobie, gdzie żyli wikingowie, co to jest ciżemka, czym jest weksel. Okazało się, że uczniowie sporo przeczytali i wiele szczegółów zostało w tych młodych głowach. Ożyły na nowo postacie poetów (Wisława Szymborska), artystów (Wit Stwosz), bohateroiwe lektur – Ania Sirley, Zenek Wójcik. Tym razem nie było zmiłuj się i zbijaliśmy przeciwników, aż huczało! Mieliśmy nawet publiczność – tato jednej z uczennic z klas młodszych przysłuchiwał się naszej lekcji i robił nam zdjęcia. W czasie przerwy poczęstowaliśmy się wspaniałym ciastem upieczonym przez jedną z uczennic. Świetnie się bawiliśmy na tej lekcji! Na koniec dzieci otrzymały wykonane przeze mnie pamiątkowe zakładki z 100. lekcji. Może teraz już będą pamięteć, że po liczebnikach porządkowych stawiamy kropkę? Żyję tą nadzieją... Oceny za udział w zajęciach były naprawdę wysokie. Uczniowie sami proponowali oceny dla kolegów i nie sposób się było z nimi nie zgodzić. Wszyscy brali w niej udział i udowodnili - przede wszystkim sobie - że powtarzanie jest matką nauki.

 AGNIESZKA CAŁKO