Miejski Zespół Szkół

Szkoła podstawowa Nr 1

Propozycje ćwiczeń z przyrządem nietypowym jakim jest kij. Pamiętaj aby wszystkie ćwiczenia wykonywać w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego.

  

Pin It