Miejski Zespół Szkół

Szkoła podstawowa Nr 1

Bezpieczeństwo to priorytet działań naszej szkoły w ramach którego organizowane są spotkania z policjantami, strażakami, pogadanki, zajęcia pierwszej pomocy, warsztaty szkolenia zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a uczniowie klas pierwszych co roku uczestniczą w projekcie Akademia Bezpiecznego Puchatka zakończonym egzaminem. 

Celem poszerzenia wiedzy na temat bezpieczeństwa 19.10.2018r. odwiedził naszą placówkę ratownik Karkonoskiej Grupy GOPR i sekretarz Fundacji GOPR Ryszard Jędrecki. Przeprowadził dla dwóch grup wiekowych (I-V i VI – gimnazjum) prelekcje na temat historii ratownictwa górskiego, zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek oraz działań prowadzonych zarówno w Karkonoszach, jak i Górach Izerskich. Dzięki prezentacji multimedialnej uczestnicy spotkania mogli zobaczyć sprzęt, którym dysponował i dysponuje Karkonoska Grupa GOPR, poznać pracę ratownika i utrwalić wiedzę związaną z wyposażeniem turysty i zasadami wędrowania górskimi szlakami oraz poznać historię największej tragedii w górach, która rozegrała się 20.03.1968r w Białym Jarze.

Szkole Koło Turystyczno-Krajoznawcze PTTK „Świeradowskie Orły”, działające w MZS, rozpoczęło rok szkolny udziałem w V Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej, w której uczestniczyło trzydzieści sześć osób w różnym wieku, które z Czerniawy wędrowały na Smrek, Łącznik, Stóg Izerski by wyprawę zakończyć w Świeradowie-Zdroju uroczystym wręczeniem dyplomów, odblasków i niespodzianek ufundowanych przez Zarząd Główny PTTK. Kolejna impreza to XLIV Jeleniogórski Rajd Dzieci i Młodzieży „Cieplice Śląskie 2018”, w którym uczestniczyły trzy zespoły. Wędrówka po Pogórzu i Górach Izerskich, Karkonoszach i Kotlinie Jeleniogórskiej przeplatana była konkursem wiedzy, zabawami integracyjnymi, występami, wspólnym śpiewaniem piosenek turystycznych i samodzielnym przygotowywaniem posiłków. Podsumowanie trzydniowej wędrówki odbyło się w Cieplicach Śląskich, gdzie wręczono dyplomy grupie C za zajęcie II miejsca, a grupie B za III miejsce. Wysokie lokaty to efekt współpracy, zaangażowania zespołów i wiedzy zdobytej podczas zajęć Koła. 
Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta Świeradów-Zdrój za sfinansowanie transportu dla uczestników, paniom: Bogusławie Franckiewicz, Grażynie Dering i Aleksandrze Kuklik za pomoc opiekunom i troskliwą opiekę nad uczestnikami wycieczek. 
Kolejne wyprawy, do udziału w których serdecznie zapraszamy, już wkrótce, a podsumowanie całorocznego konkursu o Puchar Złotego Flinsa odbędzie się w grudniu w MBP „Izerka”.

 Justyna Wądołowska i Teresa Fierkowicz

Czytaj więcej: Turystyczny wrzesień