Miejski Zespół Szkół

Szkoła podstawowa Nr 1

Dnia 21 listopada 2018 r. jury w składzie: Anna Sokół, Agnieszka Mazurkiewicz i Barbara Polańska dokonały oceny prac konkursowych, których łącznie wpłynęło 28. Zgodnie z regulaminem, komisja konkursowa oceniała prace według czterech kryteriów: pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania, zgodność pracy z tematem przewodnim.Komisja dokonała następującego rozstrzygnięcia:


I miejsce – Lena Łuczak kl. 2a
II miejsce – Nina Sokołowska, kl. 1b
III miejsce – Mateusz Maksymowicz, kl. 1a Mikołaj Polak, kl. 2a


Dnia 22 listopada 2018 r. w Bibliotece Szkolnej nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy. Gratulacje!!!
M. Podolska

Prace, które uczniowie wykonali  na konkurs: "Kto Ty jesteś? Symbole narodowe" - już można podziwiać na parterze w szkole !!!

Pin It