Miejski Zespół Szkół

Szkoła podstawowa Nr 1

Zielona szkoła jest formą edukacji, która jest źródłem twórczej pracy nauczyciela i ucznia. Spełnia określone cele dydaktyczno-wychowawcze i integracyjne, a uczenie się przez przeżywanie przynosi większe efekty, niż nauka w szkolnej ławce i dlatego wychowawcy klas: Ia, IIa, IIIb, IVb, a i c zorganizowali w dniach 11-16.06.2018r. grupie 72. osób pobyt w Karpaczu pod hasłem „Odkrywamy Małą Ojczyznę”. 

Dzięki licznym wycieczkom, spacerom, zwiedzaniu obiektów muzealnych, zajęciom edukacyjnym, artystycznym, czytelniczym, warsztatom uczniowie mieli szansę bezpośredniego poznawania przyrody, ciekawostek architektury i pięknych zakątków Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej, a jednocześnie możliwość bezpośredniego przeżywania i działania.

Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z samodzielności, umiejętności współpracy w grupie, wykazali się kondycją (weszli na najwyższy szczyt Sudetów oraz pokonali trasę z Karpacza do Miłkowa wędrując na zajęcia w „Cyrklandzie”), pomysłowością, a w dwóch ostatnich dniach wzięli udział w XXXIV Piechowickim Rajdzie Dziatwy Szkolnej „Piechotka 2018” popisując się bogatą wiedzą o regionie oraz zdolnościami teatralnymi i wokalnymi. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom dzięki, którym wjechaliśmy wyciągiem krzesełkowym na Kopę świetnie bawiliśmy się przez sześć dni na zielonej szkole i już planujemy kolejny wyjazd w nowym roku szkolnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It