Miejski Zespół Szkół

Szkoła podstawowa Nr 1

W okresie wakacji, od  25.06.-10.08.2018r. od poniedziałku do piątku w Świetlicy Środowiskowej „UL’’ będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Z uwagi na graniczoną ilość miejsc pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców obojga pracujących.

Zapisy do 14.06.2018 r. w sekretariacie szkoły.

Pin It