Miejski Zespół Szkół

Szkoła podstawowa Nr 1

Pierwszy dzień wiosny uczniowie naszej szkoły przywitali tanecznym krokiem uczestnicząc w Jubileuszowym X Konkursie Tańca „Żabi Pląs” 2018. Popisy solistów i zespołów oceniało jury w składzie: pan Adrian Mleczek i pani Grażyna Kasprzak, sprzęt nagłaśniający obsługiwali: Oliwer Piotrowiak i Kacper Baudur, a nad dokumentację fotograficzną czuwał pan Rafał Matelski. Dwugodzinne występy zostały zakończone ogłoszeniem wyników i w kategorii solistów I miejsce zajęła Wiktoria Chajęcka II Lena Bokisz, a III Vanessa Fura. W kategorii zespołów I miejsce wytańczyły Kornelia Komnacka, Nadia Mularczyk i Zofia Salawa II Julia Olszewska i Lena Sokołowska III miejsce Lena Bokisz, Zuzanna Dziedzińska, Michelle Dzierżęga, Oliwia Osińska, Nikola Szczepańska, Anna Zwolak.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszej Imprezie, panu Adrianowi, który jest instruktorem tańca i prowadzi zajęcia taneczne w szkole, za pracę w jury i spotkanie pokonkursowe z uczestnikami Konkursu, Oliwerowi i Kacprowi za nagłośnienie, a panu Rafałowi za utrwalenie tanecznych układów. 

Teresa Fierkowicz

Pozdrawiam 

P.S Film już niedługo :)

 

Pin It