Miejski Zespół Szkół

Szkoła podstawowa Nr 1

Filtr
 • 23.03.2018r. odbył się etap szkolny Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III ph "Przyroda nas zachwyca", w którym wzięło udział osiemnaścioro przedstawicieli poszczególnych klas. Jury oceniało występy biorąc pod uwagę znajomość tekstu, dykcję i interpretację, a podsumowaniu punktów ogłoszono wyniki, które przedstawiają się następująco: I miejsce i awans do etapu powiatowego Zuzanna Wolanin II i III miejsce zajęli Krzysztof Sobierański, Filip Daszko, Pola Matyaszczyk, Noemie Wawrzyniak, Kalina Pomorska, Emilia Matacz, Wiktoria Chajęcka i Zuzanna Marek. Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym gratulujemy, a Zuzi życzymy sukcesu na wyższym szczeblu.

  Organizator Beata Bielak

  Pin It
 • Pierwszy dzień wiosny uczniowie naszej szkoły przywitali tanecznym krokiem uczestnicząc w Jubileuszowym X Konkursie Tańca „Żabi Pląs” 2018. Popisy solistów i zespołów oceniało jury w składzie: pan Adrian Mleczek i pani Grażyna Kasprzak, sprzęt nagłaśniający obsługiwali: Oliwer Piotrowiak i Kacper Baudur, a nad dokumentację fotograficzną czuwał pan Rafał Matelski. Dwugodzinne występy zostały zakończone ogłoszeniem wyników i w kategorii solistów I miejsce zajęła Wiktoria Chajęcka II Lena Bokisz, a III Vanessa Fura. W kategorii zespołów I miejsce wytańczyły Kornelia Komnacka, Nadia Mularczyk i Zofia Salawa II Julia Olszewska i Lena Sokołowska III miejsce Lena Bokisz, Zuzanna Dziedzińska, Michelle Dzierżęga, Oliwia Osińska, Nikola Szczepańska, Anna Zwolak.  

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszej Imprezie, panu Adrianowi, który jest instruktorem tańca i prowadzi zajęcia taneczne w szkole, za pracę w jury i spotkanie pokonkursowe z uczestnikami Konkursu, Oliwerowi i Kacprowi za nagłośnienie, a panu Rafałowi za utrwalenie tanecznych układów. 

  Teresa Fierkowicz

  Pozdrawiam 

  P.S Film już niedługo :)

  Pin It
 •     W dniu 14.03.18 r. uczniowie  kl. III gimnazjum pod opieką wychowawczyń- p. Z. Białkowskiej i p. E. Kapszewicz oraz pedagoga szkolnego p. Ilony Tomczyk pojechali na wycieczkę zawodoznawczą organizowaną w ramach tzw. Dni Otwartych przez  szkoły ponadgimnazjalne w Lubaniu. Odwiedziliśmy ZSP im. A. Mickiewicza oraz ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Uczniowie mogli obejrzeć bazę szkoły, zapoznać się z ofertą edukacyjną  na rok szkolny 2018/2019, poznać specyfikę nauki, wymagania edukacyjne, oraz proponowane kierunki kształcenia. Mogliśmy też uczestniczyć w niektórych lekcjach, obejrzeć specjalnie dla nas przygotowane wystawy na szkolnych korytarzach, film promujący szkołę, a w KZL-u dodatkowo wzięliśmy udział w Forum Zawodowym i podsumowaniu projektu „Viva Espania - praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów” realizowanego w ramach programu POWER VET na zasadach Erasmus +. Spotkaliśmy też naszych absolwentów , a obecnie uczniów tych szkół. 

  Coroczne wyjazdy na Dni Otwarte organizowane w ramach preorientacji zawodowej są już tradycją w naszej szkole. Dzięki nim uczniowie ostatnich  klas gimnazjum, mogą naocznie przekonać się jak wygląda szkoła i nauka w niej, co znacznie ułatwia im późniejszy wybór szkoły ponadgimnazjalnej.  

   

  Pin It
 • W dniu 07.03.2018 uczniowie naszej szkoły wzięli udział konkursie językowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze. Do półfinału z języka angielskiego zakwalifikowali się Antonia Lita, Aleksander Trzewiczek, Agata Matwiejczuk, Kacper Mandrak oraz Jagoda Śnieżek, która niestety nie mogła wziąć w nim udziału, ponieważ przygotowywała się do finału zDolnego Ślązaczka.  Z języka niemieckiego do drugiego etapu przeszli Marcel Jurkiewicz i Jakub Olszewski. 

  Jak co roku, uczniowie przystąpili do części pisemnej, po której zostali wyłonieni finaliści, którzy w trzecim etapie musieli przedstawić  wcześniej przygotowaną prezentację na wybrany temat.   W finale udział wziął  Kuba, który zajął 3 miejsce.  

  Dzień konkursu został urozmaicony o różne zajęcia i warsztaty dla uczestników. Uczniowie mogli obejrzeć szkołę z perspektywy licealistów uczęszczających do tej placówki i zapoznać się z ofertą edukacyjną i kulturalną na kolejny rok szkolny. Dzień dodatkowo umiliły nam spotkania z naszymi absolwentami, którzy wybrali tą szkołę.

  Głównym sponsorem nagród w konkursie był absolwent Liceum Ogólnokształcącego, pan Michał Niemirski, natomiast fotorelację wykonał pan Wojciech Balik. 

  Małgorzata Rojek

  Pin It
 •     W środę 14 marca 2018 roku uczniowie klasy 1B naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników Biblioteki Szkolnej. Gościem spotkania była pani dyrektor Renata Simińska, która w swoim wystąpieniu zachęcała pierwszoklasistów do czytania.

  Podczas pierwszej części uroczystości dzieci zostały poddane krótkiemu egzaminowi, żeby można było się przekonać, czy książki są ich przyjaciółmi. Najmłodsi uczniowie test zdali wspaniale i następnie zostali pasowani na czytelników Biblioteki Szkolnej. Kolejnym punktem było złożenie przyrzeczenia,   w którym to dzieci obiecały, że będą kochać i szanować książki.

  Na zakończenie nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe „Prośby książki”  oraz zakładki i mogli wypożyczyć pierwszą, wybraną przez siebie książkę.

  Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych bohaterów książkowych.

  Monika Podolska

  Pin It
 • 28 lutego 2018r. klasa 6a naszej szkoły wzięła udział w konkursie "Matematyka Bez Granic". 

  Jak czytamy na stronie internetowej organizatorów, ideą Międzynarodowego Konkursu "Matematyka bez granic" jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy: krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata, szkołami danego regionu, matematyką i językami obcymi, szkołami publicznymi i niepublicznymi, samymi uczniami. Konkurs ma na celu podniesienie: zainteresowania uczniów matematyką, poziomu pracy w grupach, stopnia zaangażowania wszystkich uczestników grup w realizacji wspólnie ustalonego celu, własnej inicjatywy i rozwijanie twórczej aktywności uczniów,, kształtowanie umiejętności pracy w grupach, stopnia opanowania języków obcych.

  Konkursowi patronuje i wspiera Polskie Towarzystwo Matematyczne. W tym roku XXIX Międzynarodowy Konkurs "Mathématiques sans Frontiéres" został wyróżniony honorowymi patronatami: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Katowicach i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

  Pin It
 • Dnia 7 marca 2018r. w szkole Podstawowej w Świeradowie Zdroju, odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej, uczniów klasy 1A. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz zapoznania się z zasadami panującymi w bibliotece i czytelni.

      Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Uczniowie klasy 1A zostali najpierw poddani egzaminowi. Mieli do wykonania cztery zadania. Test został zdany doskonale. Następnie dzieci zostały pasowane na czytelników i złożyli uroczyste przyrzeczenie. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nowym czytelnikom drobnych upominków. Na zakończenie uczniowie wypożyczyli wybraną przez siebie książkę.

   

  Pin It
 • W dniach 21 – 24 lutego w szkole Tema Koleji w Ankarze odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu Erasmus+. Wydarzenie to było adresowane do nauczycieli i pracowników placówek krajów partnerskich projektu New Approaches to Literacy. Pobyt w stolicy Turcji miał na celu podsumowanie efektów dotychczasowych prac projektowych, zaplanowanie działań na kolejne miesiące oraz wymianę doświadczeń. Ważnym elementem wizyty była możliwość poznania specyfiki pracy szkoły, stosowanych metod nauczania, w szczególności metody CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning), integrującej kształcenie przedmiotowo-językowe. Uczestnicy spotkania odwiedzili także miejsca ważne z kulturalno-edukacyjnego punktu widzenia np. Instytut Szkolnictwa Nauczycieli na Uniwersytecie Gazi.

  Poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia.

  Pin It
 • Pierwszy Dzień WIOSNY i Międzynarodowy Dzień lasów w naszej szkole przywitaliśmy piosenkami, wierszykami, zabawami  i zajęciami plastycznymi. Dodatkową atrakcją był IX Konkurs Tańca Indywidualnego i Zespołowego "Żabi Pląs", w który wzięło udział 39 osób. Jury w składzie: pani Agnieszka Żołnierek, pani Dagmara Sobiecka i pan Adrian Mleczek oceniało rytm i dynamikę, pomysł na choreografię, technikę wykonania, dobór muzyki, strój. W kategorii solistów I miejsce zajął Antoni Bała II miejsce Oliwia Osińska III miejsce Borys Mularczyk, Wiktoria Orłowska, Gabriela Drobna i Jagoda Kotela. W tańcu zespołowym I miejsce wytańczyły: Nadia Mularczyk, Zofia Salawa i Kornelia Komnacka II miejsce Marta Despot i Vanessa Fura III miejsce „Świeradowskie Zuchy” w składzieMichelle Dzierżęga, Joanna Furmaniak, Zuzanna Aficka, Oliwia Osińska, Zuzanna Dziedzińska, Nikola Szczepańska, Anna Zwolaka.

   

  Za rok odbędzie się jubileuszowy konkurs, a my już dzisiaj zachęcamy do rozwijania zainteresowań i uzdolnień poprzez uczestnictwo w zajęciach tanecznych, które prowadzi w naszej szkole o godz. 16.00 we wtorki i czwartki pan Adrian, a poniedziałki i środy o 18.00 na zajęcia zaprasza pani Karolina.

  Pin It
 • Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju informuje, że w dniu 29.03.2017r. o godzinie 1600 w Miejskim Zespole Szkół w pokoju nauczycielskim (I piętro), odbędzie się zebranie rodzicówprzyszłych uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Skłodowskiej-Curie na rok szkolny 2017/2018.

                                                                                      Serdecznie zapraszamy.

  Pin It