Miejski Zespół Szkół

Szkoła podstawowa Nr 1Patron

Nasz patron

Czytaj więcej

Poradniki

Dla wszystkich użytkowników dziennika elektronicznego pomocne wideo poradniki.

Czytaj więcej

Dziennik

Nasz dziennik elektroniczny

ZALOGUJ SIĘ

Poczta

Poczta służbowa naszych pracowników

ZALOGUJ SIĘ

Dnia 22 marca 2018r. w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu o nazwach „Co w nas piszczy?” i „Jak zbudować Fizykę?”, których celem jest dostosowanie oferty edukacyjnej naszej szkoły do potrzeb uczniów związanych z podniesieniem ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz stworzeniem warunków do nauczania eksperymentalnego.

Tym razem nauczyciele oraz uczniowie pięciu klas (5a, 5b, 6a, 6b, 7a) przeszli szkolenie w zakresie nauczania STEM z wykorzystaniem Laboratoriów Cyfrowych EINSTEIN™. 

Przedmiotem zajęć było przedstawienie urządzeń – tabletów, które oprócz podłączenia do sieci internetowej posiadają bardzo dużo ciekawych i potrzebnych funkcji. Dzięki wmontowanym tam czujnikom, uczniowie będą mogli przy ich pomocy, odczytać temperaturę, wilgotność powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne w danym momencie a także zarejestrować dokonane pomiary w celu ich archiwizacji i późniejszego wykorzystania lub dla porównania z innymi pomiarami. Urządzenia te dają pełną możliwość dokonywania wielu ćwiczeń i pomiarów w czasie lekcji biologii, fizyki, chemii czy przyrody oraz na zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów. 

Urządzenia te, w ciekawy i nowoczesny sposób, spełniają oczekiwania dzisiejszej młodzieży, która wychowuje się w świecie techniki i tajniki IT są im bardzo bliskie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszej szkoły, programów nauczania oraz zapotrzebowaniom na rynku pracy nasza placówka stara się iść z duchem czasu i zapewnia uczniom środki techniczne oraz pomoce dydaktyczne najwyższej jakości. Przy ogromie pracy włożonej przez twórców programu oraz nauczycieli zaangażowanych w przeprowadzenie zajęć dajemy dzieciom możliwość wszechstronnego i nowoczesnego kształcenia się. Uczniowie byli bardzo zainteresowani zajęciami. Świetnie poradzili sobie z nowinkami technicznymi i nie sprawiły im one większych kłopotów. Większość uznała, że lekcje były ciekawe i chętnie skorzystają z urządzeń podczas dokonywania pomiarów i badań. Nauczyciele stwierdzili jednogłośnie, że spełniają ich oczekiwania i będą cennym uzupełnieniem lekcji, których głównym celem będzie doświadczenie lub prowadzenie obserwacji. Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymał Certyfikat zaświadczający o przebytym kursie. Beata Bielak – nauczyciel przyrody