Miejski Zespół Szkół

Szkoła podstawowa Nr 1REKRUTACJA

REKRUTACJA 2020

Czytaj więcej

Poradniki

Dla wszystkich użytkowników dziennika elektronicznego pomocne wideo poradniki.

Czytaj więcej

Dziennik

Nasz dziennik elektroniczny

ZALOGUJ SIĘ

Poczta

Poczta służbowa naszych pracowników

ZALOGUJ SIĘ

Dom powinien być miejscem, w którym dziecko rozwija się bezpiecznie i w swoim tempie, ma wsparcie i szacunek rodziców. W takim domu nie ma strachu, co jest źródłem wszystkich konfliktów. Potrzeby dziecka są równie ważne, jak potrzeby pozostałych domowników i wszystkie są w miarę możliwości zaspakajane.


Rodzicielstwo oparte na współdziałaniu i szacunku dotyczy bazowania na kilku zasadach:

- dzieci uczą się na przykładzie rodziców; uczą się głównie z tego, kim jesteśmy i co robimy, a nie z tego, co im mówimy;
- potrzeby dziecka i rodzica są równie ważne;
- stosowanie sposobów komunikowania się koncentrujących się na potrzebach i uczuciach, np. Chciałabym/chciałbym usłyszeć co o tym sądzisz. Zastanawiam się, czego ci teraz potrzeba.

zamiast

Nie chcę słyszeć żadnego „ale”. Nie obchodzi mnie o tym co myślisz.

- wyznaczenie czasu, który spędzamy tylko z rodziną;
- budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania i więzi ze swoim dzieckiem; oprócz bezpieczeństwa fizycznego dzieci potrzebują także bezpieczeństwa emocjonalnego;
- zachęcanie do stwarzania dzieciom okazji do rozwijania wiary w swoje umiejętności współdziałania i znajdowania rozwiązań satysfakcjonujących dla wszystkich;
- stosowanie komunikacji empatycznej zorientowanej na uczucia i potrzeby, wolnej od osądów, krytyki, oskarżeń i żądań.
-formułowanie konkretnych i wykonalnych próśb.

Więcej o komunikacji empatycznej możemy przeczytać w publikacjach Marshalla Rosenberga, twórcy Porozumienia bez Przemocy. Warto ćwiczyć przekształcanie osądzania w pełne szacunku i empatii myślenie oraz postrzeganie. Każdy z nas może uczyć się języka budującego więź i wzajemny szacunek.

Aneta Wośko, psycholog

Pin It