Miejski Zespół Szkół

Szkoła podstawowa Nr 1REKRUTACJA

REKRUTACJA 2021

Czytaj więcej

Poradniki

Dla wszystkich użytkowników dziennika elektronicznego pomocne wideo poradniki.

Czytaj więcej

Dziennik

Nasz dziennik elektroniczny

ZALOGUJ SIĘ

Poczta

Poczta służbowa naszych pracowników

ZALOGUJ SIĘ

Drodzy Rodzice,

już za chwilę z radością powitamy naszych uczniów w szkole i rozpoczniemy naukę w stacjonarnej formie. Wszystkim nam brakowała bezpośredniego kontaktu. Mam nadzieję, że rozpoczynający się rok szkolny będzie przebiegał spokojnie, bezpiecznie i przyniesie nam wszystkim satysfakcję.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, bazując na wytycznych GIS, MEN, MZ oraz uwzględniając specyfikę naszej szkoły, zostały przygotowane procedury zachowania się i postępowania. Wszyscy jesteśmy zobowiązani je znać i stosować. Otrzymacie je Państwo za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz będą dostępne na szkolnej stronie internetowej. Ponadto proszę, żebyście rozmawiali o zaleceniach ze swoimi dziećmi i tym samym wsparli nasze wysiłki. Wszystko to jest niezmiernie ważne, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa dzieci, Waszych rodzin, pracowników szkoły, naszych bliskich.

Poniżej kilka dodatkowych informacji regulujących pracę szkoły:

 1.uczniowie

- wchodzą do szkoły różnymi wejściami, zgodnie z planem

klasa

wejście

opis wejścia

 

1 i 2

wejście B

od strony parkingu przy DWD, pierwsze wejście, zadaszone

3

wejście C

od strony parkingu przy DWD, wejście na końcu budynku szkoły

4, 5, 6 oraz uczniowie dojeżdżający przewozem szkolnym

wejście A

główne, do nowej części szkoły (przy Patronce Szkoły)

7, 8

wejście D

uczniowie idą wzdłuż parkingu przy DWD, okrążają szkołę i wchodzą od strony boiska do nowej części szkoły, następnie kierują się na I piętro

- nie korzystają w miesiącu wrześniu z szatni, nie zmieniają obuwia

- po wejściu do budynku kierują się w stronę swoich klas

- pamiętają, że po wejściu do szkoły moją ręce mydłem, a także w ciągu dnia oraz przed spożywaniem posiłków

-  uczą się w jednej klasie, poza korzystaniem z pracowni specjalistycznych, tj.:  informatycznej, technicznej, chemicznej, fizycznej, sali gimnastycznej

- w miarę możliwości uczą się na powietrzu

- wszystkie przerwy spędzają na boisku, chyba, że warunki pogodowe to uniemożliwiają

- zachowują bezpieczny dystans wobec innych, przynajmniej 1,5 metra

- jeśli to konieczne korzystają z płynów dezynfekcyjnych, ale tylko pod nadzorem nauczyciela

- nie mają obowiązku noszenia maseczek

- przerwy w klasach 1-3 ustalają nauczyciele, nie więcej niż dwie klasy jednocześnie, a czas lekcji nie może być dłuższy niż 45 minut

- dbają o wietrzenie klas na każdej przerwie

- w toaletach, w tym w części łazienki, nie może przebywać więcej niż 3 osoby

- przynoszą wodę lub inne napoje z domu

2. rodzice lub opiekunowie

- rodzice  odprowadzający dzieci do szkoły, nie wchodzą do środka

- odbierający dzieci, czekają na nie przed szkołą

- rodzice dzieci klas 1-2,odporwadzający dzieci do szkoły, a chcący załatwić  sprawę w sekretariacie, mogą wejść do szkoły wejściem A, pozostali wejściem D – przy Patronce

-  od godz. 8.00 drzwi do szkoły będą zamknięte, wejście tylko głównymi drzwiami, przy Patronce Szkoły z użyciem domofonu

- rodzice i klienci wchodzą do szkoły zabezpieczają usta i nos, mają założone rękawiczki jednorazowe lub dezynfekują ręce

- rodzice do sekretariatu wchodzą pojedynczo

- oczekując na przyjęcie w wyznaczonej strefie przy sekretariacie, nie przemieszczają się po szkole, bez wiedzy i zgody  osoby uprawnionej

- ograniczają bezpośrednie kontakty z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły do niezbędnego  minimum

- zachowują dystans min. 1,5 m

Wierzę, że ze zrozumieniem przyjmiecie Państwo nowe zasady.

Z życzeniami wszystkiego dobrego

Renata Simińska

Pin It