Miejski Zespół Szkół

Szkoła podstawowa Nr 1Nasza patronka

Słów kilka o naszym patronie.

Czytaj więcej

Poradniki

Dla wszystkich użytkowników dziennika elektronicznego pomocne wideo poradniki.

Czytaj więcej

Dziennik

Nasz dziennik elektroniczny

ZALOGUJ SIĘ

Poczta

Poczta służbowa naszych pracowników

ZALOGUJ SIĘ

Myśl ta stała się jednym z przewodnich haseł Dnia Tolerancji – święta szacunku i akceptacji, obchodzonego w Miejskim Zespole Szkół 15 listopada z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO, przypadający corocznie 16 listopada.

W naszej szkole zbliżające się obchody tego dnia były okazją do dyskusji i refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek, osób z najbliższego otoczenia. Uczniowie podczas bardzo efektywnych, dojrzałych rozmów z nauczycielami doszli do wniosku, że zagadnienie tolerancji można odnieść do codziennego funkcjonowania w środowisku szkolnym, grupie rówieśniczej, rodzinie, społeczności lokalnej. W naszych szkołach, klasach , domach także jesteśmy inni – mamy różne zainteresowania, poglądy, pochodzenie, status społeczny, ale każdy z nas zasługuje na szacunek, akceptację i zrozumienie. Brak akceptacji, poczucie „bycia gorszym”, niezrozumianym, odrzuconym często jest źródłem cierpienia człowieka na co dzień. Kształtowanie postaw tolerancji w szkole, uwrażliwienie na odmienność drugiej osoby, uczenie się naszych różnic może i powinno zaowocować wzmocnieniem więzi łączących ludzi w każdym środowisku – w szkole i poza nią.

Jednym z efektów podjętych dyskusji były hasła, które uczniowie umieścili na drzwiach swoich sal lekcyjnych, a także na transparentach, z którymi w barwnym korowodzie przeszli świeradowskimi ulicami, aby zamanifestować postawę szacunku w stosunku do drugiego człowieka.

Opiekunowie SU

Pin It