Na Górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osobiście jestem zawsze gotowy się uczyć, choć nie zawsze lubię być nauczanym. (Sir Winston Churchill)

Miejski Zespół Szkół

Świeradów-Zdrój

Dnia 17 kwietnia 2018 r. w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie –Zdroju odbył się szkolny konkurs recytatorski „Kiedy myślę – Ojczyzna”, do którego przystąpiło 27 uczniów. 

   Zgodnie z regulaminem uczniowie byli oceniani w trzech kategoriach wiekowych:   

klasy I-III SP, IV-VII SP, Gimnazjum.

   Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów komisja konkursowa dokonała następującego rozstrzygnięcia:

   Klasy I – III SP:

I miejsce – Zuzanna Marek 3b, „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej” W. Szymborska

II miejsce – Wiktoria Chajęcka 1b, „Tu wszędzie Polska” T.Kubiak

III miejsce – Marcel Leśniewski 1b, „Trzeci maj” R. Suchodolski

III miejsce – Julia Olszewska 2a, „Ziemia rodzinna” W. Bełza

   Klasy IV – VII SP:

I miejsce – Zofia Salawa 4c, „Płynie Wisła, płynie…”, poezja śpiewana

II miejsce – Agata Szaniawska 7a, „Ojczyzna nasza” A. Fredro

III miejsce – Jacek Szaniawski 4c, „Pytasz mnie” A.Rosiewicz, poezja śpiewana

III miejsce – Aleksandra Meyer 6a, „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej” W. Szymborska

   Gimnazjum:

I miejsce – Piotr Bardeli 2cG, „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” K.I.Gałczyński

II miejsce – Karolina Salawa 3bG, „Testament mój” J. Słowacki

III miejsce – Oskar Śliwiński 2cG, „Wspomnienie wielkiej chwili” W. Malicka

   Laureaci trzech pierwszych miejsc, z każdej kategorii wystąpią w finale, który odbędzie się 25 kwietnia 2018r. w Bibliotece Miejskiej „IZERCE”, o godzinie 9.00.

   Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a laureatom życzymy powodzenia w finale.

 Monika Podolska

 

Czytaj więcej: Szkolny konkurs recytatorski „Kiedy myślę – Ojczyzna”

23.03.2018r. odbył się etap szkolny Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III ph "Przyroda nas zachwyca", w którym wzięło udział osiemnaścioro przedstawicieli poszczególnych klas. Jury oceniało występy biorąc pod uwagę znajomość tekstu, dykcję i interpretację, a podsumowaniu punktów ogłoszono wyniki, które przedstawiają się następująco: I miejsce i awans do etapu powiatowego Zuzanna Wolanin II i III miejsce zajęli Krzysztof Sobierański, Filip Daszko, Pola Matyaszczyk, Noemie Wawrzyniak, Kalina Pomorska, Emilia Matacz, Wiktoria Chajęcka i Zuzanna Marek. Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym gratulujemy, a Zuzi życzymy sukcesu na wyższym szczeblu.

Organizator Beata Bielak

Czytaj więcej: Przyroda nas zachwyca 

Pierwszy dzień wiosny uczniowie naszej szkoły przywitali tanecznym krokiem uczestnicząc w Jubileuszowym X Konkursie Tańca „Żabi Pląs” 2018. Popisy solistów i zespołów oceniało jury w składzie: pan Adrian Mleczek i pani Grażyna Kasprzak, sprzęt nagłaśniający obsługiwali: Oliwer Piotrowiak i Kacper Baudur, a nad dokumentację fotograficzną czuwał pan Rafał Matelski. Dwugodzinne występy zostały zakończone ogłoszeniem wyników i w kategorii solistów I miejsce zajęła Wiktoria Chajęcka II Lena Bokisz, a III Vanessa Fura. W kategorii zespołów I miejsce wytańczyły Kornelia Komnacka, Nadia Mularczyk i Zofia Salawa II Julia Olszewska i Lena Sokołowska III miejsce Lena Bokisz, Zuzanna Dziedzińska, Michelle Dzierżęga, Oliwia Osińska, Nikola Szczepańska, Anna Zwolak.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszej Imprezie, panu Adrianowi, który jest instruktorem tańca i prowadzi zajęcia taneczne w szkole, za pracę w jury i spotkanie pokonkursowe z uczestnikami Konkursu, Oliwerowi i Kacprowi za nagłośnienie, a panu Rafałowi za utrwalenie tanecznych układów. 

Teresa Fierkowicz

Pozdrawiam 

P.S Film już niedługo :)

Czytaj więcej: Na żabi pląs - tanecznie przywitanie wiosny

W dniu 07.03.2018 uczniowie naszej szkoły wzięli udział konkursie językowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze. Do półfinału z języka angielskiego zakwalifikowali się Antonia Lita, Aleksander Trzewiczek, Agata Matwiejczuk, Kacper Mandrak oraz Jagoda Śnieżek, która niestety nie mogła wziąć w nim udziału, ponieważ przygotowywała się do finału zDolnego Ślązaczka.  Z języka niemieckiego do drugiego etapu przeszli Marcel Jurkiewicz i Jakub Olszewski. 

Jak co roku, uczniowie przystąpili do części pisemnej, po której zostali wyłonieni finaliści, którzy w trzecim etapie musieli przedstawić  wcześniej przygotowaną prezentację na wybrany temat.   W finale udział wziął  Kuba, który zajął 3 miejsce.  

Dzień konkursu został urozmaicony o różne zajęcia i warsztaty dla uczestników. Uczniowie mogli obejrzeć szkołę z perspektywy licealistów uczęszczających do tej placówki i zapoznać się z ofertą edukacyjną i kulturalną na kolejny rok szkolny. Dzień dodatkowo umiliły nam spotkania z naszymi absolwentami, którzy wybrali tą szkołę.

Głównym sponsorem nagród w konkursie był absolwent Liceum Ogólnokształcącego, pan Michał Niemirski, natomiast fotorelację wykonał pan Wojciech Balik. 

Małgorzata Rojek

Czytaj więcej: Konkurs językowy

    W środę 14 marca 2018 roku uczniowie klasy 1B naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników Biblioteki Szkolnej. Gościem spotkania była pani dyrektor Renata Simińska, która w swoim wystąpieniu zachęcała pierwszoklasistów do czytania.

Podczas pierwszej części uroczystości dzieci zostały poddane krótkiemu egzaminowi, żeby można było się przekonać, czy książki są ich przyjaciółmi. Najmłodsi uczniowie test zdali wspaniale i następnie zostali pasowani na czytelników Biblioteki Szkolnej. Kolejnym punktem było złożenie przyrzeczenia,   w którym to dzieci obiecały, że będą kochać i szanować książki.

Na zakończenie nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe „Prośby książki”  oraz zakładki i mogli wypożyczyć pierwszą, wybraną przez siebie książkę.

Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych bohaterów książkowych.

Monika Podolska

Czytaj więcej: Pasowanie na czytelnika klasa 1b SP

28 lutego 2018r. klasa 6a naszej szkoły wzięła udział w konkursie "Matematyka Bez Granic". 

Jak czytamy na stronie internetowej organizatorów, ideą Międzynarodowego Konkursu "Matematyka bez granic" jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy: krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata, szkołami danego regionu, matematyką i językami obcymi, szkołami publicznymi i niepublicznymi, samymi uczniami. Konkurs ma na celu podniesienie: zainteresowania uczniów matematyką, poziomu pracy w grupach, stopnia zaangażowania wszystkich uczestników grup w realizacji wspólnie ustalonego celu, własnej inicjatywy i rozwijanie twórczej aktywności uczniów,, kształtowanie umiejętności pracy w grupach, stopnia opanowania języków obcych.

Konkursowi patronuje i wspiera Polskie Towarzystwo Matematyczne. W tym roku XXIX Międzynarodowy Konkurs "Mathématiques sans Frontiéres" został wyróżniony honorowymi patronatami: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Katowicach i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Czytaj więcej: "Matematyka Bez Granic"

Dnia 7 marca 2018r. w szkole Podstawowej w Świeradowie Zdroju, odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej, uczniów klasy 1A. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz zapoznania się z zasadami panującymi w bibliotece i czytelni.

    Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Uczniowie klasy 1A zostali najpierw poddani egzaminowi. Mieli do wykonania cztery zadania. Test został zdany doskonale. Następnie dzieci zostały pasowane na czytelników i złożyli uroczyste przyrzeczenie. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nowym czytelnikom drobnych upominków. Na zakończenie uczniowie wypożyczyli wybraną przez siebie książkę.

 

Czytaj więcej: Uroczyste pasowanie na czytelnika

Copyright © 2018 Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju Rights Reserved.