Na Górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osobiście jestem zawsze gotowy się uczyć, choć nie zawsze lubię być nauczanym. (Sir Winston Churchill)

Miejski Zespół Szkół

Świeradów-Zdrój

28 lutego 2018r. klasa 6a naszej szkoły wzięła udział w konkursie "Matematyka Bez Granic". 

Jak czytamy na stronie internetowej organizatorów, ideą Międzynarodowego Konkursu "Matematyka bez granic" jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy: krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata, szkołami danego regionu, matematyką i językami obcymi, szkołami publicznymi i niepublicznymi, samymi uczniami. Konkurs ma na celu podniesienie: zainteresowania uczniów matematyką, poziomu pracy w grupach, stopnia zaangażowania wszystkich uczestników grup w realizacji wspólnie ustalonego celu, własnej inicjatywy i rozwijanie twórczej aktywności uczniów,, kształtowanie umiejętności pracy w grupach, stopnia opanowania języków obcych.

Konkursowi patronuje i wspiera Polskie Towarzystwo Matematyczne. W tym roku XXIX Międzynarodowy Konkurs "Mathématiques sans Frontiéres" został wyróżniony honorowymi patronatami: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Katowicach i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Formuła konkursu różni się od powszechnie przeprowadzanych konkurencji. W „Matematyce bez granic” uczniowie WSPÓŁPRACOWALI. Zespół podzielił się na drużyny rozwiązujące poszczególne zadania. Uczniowie, którzy szybciej rozwiązali swój problem pomagali swoim kolegom.

Dlaczego „Matematyka bez granic”? 

Otóż etap finałowy konkursu każdego roku odbywa się w tym samym dniu w ponad 27 krajach świata. Pierwsze zadanie podane jest w języku obcym (angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim). Należało je przetłumaczyć, rozwiązać i rozwiązanie podać w wybranym języku obcym. Nasi szóstoklasiści wybrali język angielski.

Oceniana jest również strona graficzna i estetyka przedstawionych rozwiązań. Podczas zawodów finałowych nadzór nad klasą sprawuje wyłącznie nauczyciel, który nie uczy matematyki ani języków obcych w danej szkole. Etap próbny przeprowadziła p. Sylwia Śliwińska (n-l matematyki uczący w kl. 6a) natomiast etap finałowy odbył się pod czujnym okiem p. Anny Jezierskiej (n-l j. polskiego).

Prace wysłane, z nadzieją czekamy na wyniki.

S. Śliwińska

Copyright © 2018 Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju Rights Reserved.