Na Górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osobiście jestem zawsze gotowy się uczyć, choć nie zawsze lubię być nauczanym. (Sir Winston Churchill)

Miejski Zespół Szkół

Świeradów-Zdrój

III Szkolny Konkurs Tańca „Żabi Pląs", zorganizowany przez Świetlicę Środowiskową „UL", odbył się w naszej szkole 26.03.2012r. Wzięło w nim udział 3 solistów, 5 duetów i jeden zespół pięcioosobowy. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom, zarówno w kategorii solistów jak i występów zespołowych. Widzowie nagradzali gromkimi brawami pomysłowe układy choreograficzne przygotowane do znanych i chętnie słuchanych przebojów, a sędziowie Anna Żołnierek, Paulina Sosnowska i Amanda Jaworska punktami.

 

Wyniki Konkursu:

Soliści:

I miejsce Tomaszewska Paulina

II miejsce Zglińska Katarzyna

III miejsce Nikola Lewandowska

Duety grupa młodsza:

I miejsce Wasilewska Julia i Salawa Katarzyna

II miejsce Hryńko Aleksander i Mandrak Kacper

III miejsce Lita Antonia i Jaskułowska Alicja

III miejsce „Żabki" z II b

Duety grupa starsza:

I miejsce Rymaszewska Wiktoria i Karczmarczyk Klaudia

II miejsce Tarazewicz Urszula i Kubś Amanda

Publiczność wybrała także swoich faworytów, którymi zostali: Wasilewska Julia i Salawa Katarzyna i różnicą 1 punktu Rymaszewska Wiktoria i Karczmarczyk Klaudia. 3 punkty mniej od zwycięzców otrzymał wysęp Lity Antoni i Jaskułowskiej Alicji.

Gratuluję zwycięzcom i życzę dalszych sukcesów i rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Organizator Konkursu T. Fierkowicz

Tegoroczny rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez byłą panią Minister, Katarzynę Hall, Rokiem Szkoły z Pasją, którego celem jest zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości, rozwoju każdego ucznia. Szkoła to nie tylko lekcje o także zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, podczas których dzieci i młodzież rozwija swoje pasje i talenty.

 

Wśród propozycji zagospodarowania czasu wolnego, odkrywania i rozwijania uzdolnień i zainteresowań są zajęcia Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK „Świeradowskie Orły", które odbywają się w środy, piątki i soboty. Podczas spotkań osoby zainteresowanie pracują z mapą i kompasem, uczą się kroków ratowniczych, chodzą na wycieczki i rajdy.

Ważnym elementem jest edukacja i uczestnictwo w konkursach turystyczna krajoznawczych. Jednym z najważniejszych jest organizowany nieprzerwalnie od 1994 roku przez PTTK (w imieniu którego nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK) i redakcja miesięcznika turystyczno-krajoznawczego „Poznaj swój kraj", Ogólnopolski Młodzieżowy Konkursu Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę".

W tegorocznym Konkursie wzięło udział trzech członków SKKT PTTK „Świeradowskie Orły", a ich prace awansowały do etapu wojewódzkiego, który odbył się 14.03.2012r. w Legnicy. Podczas uroczystej Gali laureatom i uczestnikom wręczono dyplomy i nagrody. Wśród zwycięzców znaleźli się: Kamila Fierkowicz, której praca „Ja i moje SKKT PTTK „Świeradowskie Orły" zajęła I miejsce i awansowała do etapu centralnego i Maria Salawa, która za pracę: „Nepomucen i Ja" otrzymała wyróżnienie (nie przyznano II i III miejsc).

Zakończeniem uroczystości było zwiedzanie wystaw czasowych: malarstwa polskiego z końca XVIII w., XIX w. i lat 20. 30. XX w. pt. „Obrazy kolekcjonera", „W świecie wielkich żaglowców" i kolekcji miedziorytów autorstwa Krzysztofa Skórzewskiego w Muzeum Miedzi, Mauzoleum Piastów w kościele św. Jana w Legnicy i Zamku Piastów Legnickich.

Serdecznie gratuluje zwycięzcom i zachęcam do gromadzenia dokumentów, fotografii, bo kolejny Konkurs już za rok.

Teresa Fierkowicz

Copyright © 2018 Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju Rights Reserved.