Na Górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osobiście jestem zawsze gotowy się uczyć, choć nie zawsze lubię być nauczanym. (Sir Winston Churchill)

Miejski Zespół Szkół

Świeradów-Zdrój

Dnia 22 marca 2018r. w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu o nazwach „Co w nas piszczy?” i „Jak zbudować Fizykę?”, których celem jest dostosowanie oferty edukacyjnej naszej szkoły do potrzeb uczniów związanych z podniesieniem ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz stworzeniem warunków do nauczania eksperymentalnego.

Tym razem nauczyciele oraz uczniowie pięciu klas (5a, 5b, 6a, 6b, 7a) przeszli szkolenie w zakresie nauczania STEM z wykorzystaniem Laboratoriów Cyfrowych EINSTEIN™. 

Przedmiotem zajęć było przedstawienie urządzeń – tabletów, które oprócz podłączenia do sieci internetowej posiadają bardzo dużo ciekawych i potrzebnych funkcji. Dzięki wmontowanym tam czujnikom, uczniowie będą mogli przy ich pomocy, odczytać temperaturę, wilgotność powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne w danym momencie a także zarejestrować dokonane pomiary w celu ich archiwizacji i późniejszego wykorzystania lub dla porównania z innymi pomiarami. Urządzenia te dają pełną możliwość dokonywania wielu ćwiczeń i pomiarów w czasie lekcji biologii, fizyki, chemii czy przyrody oraz na zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów. 

Urządzenia te, w ciekawy i nowoczesny sposób, spełniają oczekiwania dzisiejszej młodzieży, która wychowuje się w świecie techniki i tajniki IT są im bardzo bliskie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszej szkoły, programów nauczania oraz zapotrzebowaniom na rynku pracy nasza placówka stara się iść z duchem czasu i zapewnia uczniom środki techniczne oraz pomoce dydaktyczne najwyższej jakości. Przy ogromie pracy włożonej przez twórców programu oraz nauczycieli zaangażowanych w przeprowadzenie zajęć dajemy dzieciom możliwość wszechstronnego i nowoczesnego kształcenia się. 

Uczniowie byli bardzo zainteresowani zajęciami. Świetnie poradzili sobie z nowinkami technicznymi i nie sprawiły im one większych kłopotów. Większość uznała, że lekcje były ciekawe i chętnie skorzystają z urządzeń podczas dokonywania pomiarów i badań. Nauczyciele stwierdzili jednogłośnie, że spełniają ich oczekiwania i będą cennym uzupełnieniem lekcji, których głównym celem będzie doświadczenie lub prowadzenie obserwacji.

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymał Certyfikat zaświadczający o przebytym kursie.

Beata Bielak – nauczyciel przyrody

 

 

Copyright © 2018 Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju Rights Reserved.