Na Górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osobiście jestem zawsze gotowy się uczyć, choć nie zawsze lubię być nauczanym. (Sir Winston Churchill)

Miejski Zespół Szkół

Świeradów-Zdrój

Kalendarium Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Partona Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju

1909 
lipiec TOPR rozpoczyna działalność ratowniczą w Tatrach. Naczelnikiem Straży Ratunkowej zostaje Mariusz Zaruski, zastępcą Naczelnika Klemens Bachleda.
29 października Wysokie c.k. Namiestnictwo reskryptem XIII 2135 nie zakazuje zawieszenia stowarzyszenia. Tą decyzją zatwierdzony zostaje statut TOPR.
11 grudnia Pierwsze Walne Zgromadzenie członków TOPR, wybór zarządu TOPR. 11 członków składa ślubowanie według roty ślubowania ułożonej przez Mariusza Zaruskiego i składają podpisy w Księdze Ślubowań.
1910 
6 sierpnia W czasie wyprawy ratunkowej na Małym Jaworowym zginął Klemens Bachleda.
1913 
8-13 kwietnia Mariusz Zaruski i Leon Loria uczestniczą w II Międzynarodowym Kongresie Ratownictwa i Zapobiegania Nieszczęśliwym Wypadkom w Wiedniu.
1914  
5 sierpnia Mariusz Zaruski przekazuje obowiązki Naczelnika Straży Ratunkowej TOPR Józefowi Oppenheimowi i wyrusza na I Wojnę Światową z 14. Kompanią Piechoty.
1927 
22 czerwca Walne zgromadzenie członków TOPR uchwaliło wejście TOPR w skład Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
1933 
TOPR-PTT i Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego powołują wspólną Komisję Porozumiewawczą i rozpoczynają zakładanie stacji ratunkowych w schroniskach PTT.
1935 
21-23 listopada TKN i TOPR organizują w Zakopanem kurs ratownictwa górskiego dla gospodarzy schronisk również z terenów Beskidów.
1937 
1 stycznia Powstaje Zimowe Górskie Pogotowie TKN w Rabce, kierownik doktor Teodor Cybulski - 9 członków.
10-14 marca W porozumieniu z Oddziałem PTT w Stanisławowie TOPR organizuje na Zaroślaku pod Howerką kurs ratownictwa górskiego, który prowadzi Józef Oppenheim, Stanisław Gąsienica z Lasa i doktor Stanisław Janicki. Powstaje Sekcja Ratownictwa PT - Czarnohorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Stanisławowie.
30 listopada - 3 grudnia W porozumieniu z Oddziałem PTT w Żywcu TOPR przeprowadza Kurs ratownictwa górskiego w Żywcu, który prowadzi Stanisław Motyka, delegowany przez TOPR, oraz doktor Feliks Jelonek, doktor Ustianowski, inżynier Wiktor Fucik i higienistka F. Micherońska. Powstaje Sekcja Ratunkowa PTT - Babiogórskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Żywcu.
Przy Oddziale PTT w Szczawnicy powstaje Sekcja Ratunkowa PTT - Pienińskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
16 grudnia Powstaje Zimowe Górskie Pogotowie TKN w Zawoi, kierownik Antoni Woliński - 14 członków.
20 grudnia Powstaje Zimowe Górskie Pogotowie TKN w Ustroniu i Wiśle, Kierownik doktor Władysław Bruka - 18 członków.
20 grudnia Powstaje Zimowe Górskie Pogotowie TKN w Krynicy, kierownik Andrzej Nowikow - 27 członków.
grudzień Powstaje Zimowe Górskie Pogotowie TKN w Zakopanem (współtworzące TOPR), w Worochcie i Ustawsku. Pogotowia te posiadają stacje ratunkowe wyposażone w sprzęt ratowniczy w schroniskach górskich i wielu miejscowościach z ośrodkami narciarskimi.
1939 
Wybuch II Wojny Światowej przerywa działalność ratowniczą wszystkich organizacji.
1940-1945 
Ratownicy tatrzańscy prowadzą swoją działalność pod narzuconą przez okupanta hitlerowskiego nazwą „Tatra-Bergwacht”, przeprowadzają 55 wypraw, w tym 17 poszukiwawczych i 10 trudniejszych akcji ścianowych; w sezonie zimowym pełnią dyżury na Kasprowym Wierchu a od 1943 również na Gubałówce.
1945 
10-12 lutego Ratownicy TOPR przeprowadzają jedną z najtrudniejszych wypraw ratunkowych po rannych partyzantów znajdujących się w szałasie na stokach Salatyna poza linią frontu, na tereny zajęte przez hitlerowców.
28 kwietnia Walne zgromadzenie członków TOPR wznawia działalność ratowniczą i wybiera Zarząd TOPR, powierzając funkcję Naczelnika Józefowi Oppenheimowi.
1946 
28 stycznia Józef Oppenheim został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach.
1950 
6-10 listopada W kursie ratownictwa górskiego TOPR w Zakopanem uczestnicy pięciu Kandydatów z Oddziału Bielskiego PTT celem objęcia ratownictwem terenów Beskidów.
1951 
Zarząd TOPR i PTTK podejmują działania zmierzające do utworzenia zorganizowanego ratownictwa górskiego w Beskidach i Sudetach.
1952 
15 września Zarząd Główny PTTK zatwierdza regulamin GOPR PTTK, a Zarząd TOPR pełni obowiązki Zarządu GOPR.
20-24 listopada W Szczyrku odbył się kurs ratownictwa górskiego, na zakończenie kursu zebranie założycielskie Sekcji Terenowej GOPR - Beskidzkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Siedzibą w Bielsku-Białej.
27 listopada - 1 grudnia W Krynicy odbył się kurs ratownictwa górskiego, na zakończenie kursu zebranie założycielskie Sekcji terenowej GOPR - Krynickie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Krynicy.
10-14 grudnia W schronisku „Samotnia” odbył się kurs ratownictwa górskiego, na zakończenie zebranie założycielskie Sekcji Terenowej GOPR - Sudeckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Jeleniej Górze.
21 grudnia W Zakopanem Walne Zebranie Delegatów Sekcji Terenowych GOPR i TOPR wybiera Zarząd GOPR dając początek nowej strukturze organizacyjnej ratownictwa górskiego w Polsce.
1954 
11 kwietnia Na Kasprowym Wierchu odbywają się I Zimowe Zawody - Próba Sprawności Ratowników Górskich z udziałem ratowników Tatrzańskiej Horskiej Służby jako obserwatorzy.
1955 
30 stycznia Na zakończenie kursu ratownictwa górskiego w Rabce odbywa się zebranie założycielskie Sekcji Terenowej GOPR - Rabczańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Rabce.
1956 
17 kwietnia Zarząd Główny PTTK zatwierdza nowy regulamin GOPR-PTTK, który w miejsce dotychczasowych sekcji terenowych powołuje grupy regionalne:
Grupę Beskidzką GOPR PTTK - z siedzibą w Bielsku-Białej, 
Grupę Krynicką GOPR PTTK - z siedzibą w Krynicy, 
Grupę Rabczańską GOPR PTTK - z siedzibą w Rabce, 
Grupę Sudecką GOPR PTTK - z siedzibą w Jeleniej Górze, 
Grupę Tatrzańską GOPR PTTK - z siedzibą w Zakopanem.
1957 
6 stycznia Nawiązano pisemny kontakt z Międzynarodową Komisją Ratownictwa Alpejskiego w Pontresinie - Szwajcaria (IKAR-CISA).
12-13 października Udział przedstawicieli GOPR - Jerzy Hajdukiewicz, Tadeusz Pawłowski, Jerzy Usłupski - w zgromadzeniu IKAR w Baden-Zürich jako obserwatorzy.

 


 

1959 
5-7 sierpnia Obchody 50-lecia zorganizowanego ratownictwa górskiego w Polsce, odsłonięcie pomnika „Ratownikom Górskim” usytuowanego w pobliżu Domu Turysty PTTK w Zakopanem. W obchodach jubileuszowych wzięły udział delegacje ratownictwa górskiego z Austrii, Czechosłowacji, Francji, wschodnich Niemiec (NRD).
1961 
28 lutego Pierwszy lot ratunkowy śmigłowca Zespołu Lotnictwa Sanitarnego w Katowicach, na wezwanie Grupy Beskidzkiej GOPR po dwoje turystów uległych zaczadzeniu w schronisku na Hali Rysianka.
21 września Powołano do życia Grupę Bieszczadzką GOPR z siedzibą w Sanoku obejmującą swoją działalnością Bieszczady i część Beskidu Niskiego.
1963 
30 listopada W schronisku PTTK na Turbaczu, nawiązując do międzywojennych obchodów „Dnia Niebieskiego Krzyża” odbywających się w Zakopanem zorganizowano centralne uroczystości „Dnia Ratownika”, na które przybyły delegacje wszystkich grup regionalnych GOPR. Powrócono wtedy do tradycji składania przyrzeczenia przez ratowników.
1965 
9 maja Dokonano zmiany w standardowej dotąd nomenklaturze służbowej, zastępując określenie „kierownik” grupy GOPR nazwą „naczelnik”.
29-31 października Walny zjazd delegatów GOPR podejmuje uchwałę o organizowaniu w grupach terenowych „Dnia Ratownika” połączonego z przyrzeczeniem nowych członków.
Rozpoczęto montaż sieci radiołączności GOPR przez wykonanie radiotelefonów stacjonarnych „Wawa” i radiotelefonów przenośnych „Klimek” wykonanych według projektu inż. Wojciecha Nietykszy.
1973 
Przystąpiono do realizacji budowy stacji centralnych grup regionalnych.
Reorganizacja struktur organizacyjnych GOPR, zatwierdzenie nowego regulaminu GOPR-PTTK przez Zarząd Główny PTTK 16 grudnia 1973 r.
W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia zorganizowanej turystyki w Polsce GOPR otrzymał sztandar ufundowany przez Zarząd Główny PTTK oraz zakopiańskie władze administracyjne.
1975 
marzec Śmigłowiec ZLS w Krakowie rozpoczyna sezonowe stacjonowanie w Zakopanem.
1976 
19 września W miejsce dotychczasowej Grupy Sudeckiej powołano Grupę Karkonoską z siedzibą w Jeleniej Górze, oraz Grupę Wałbrzysko-Kłodzką z siedzibą w Wałbrzychu.
1977 
GOPR występuje ze struktur organizacyjnych PTTK i decyzją Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu z dnia 21 grudnia 1977 r. zarejestrowany jako samodzielne stowarzyszenie.
1978 
13-14 maja I Zjazd Delegatów GOPR w Zakopanem jako samodzielnego stowarzyszenia.
6 września Przekazanie do użytkowania centralnej stacji ratunkowej Grupy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Jest to pierwszy nowowybudowany tego typu obiekt w GOPR.
1983 
Ukazuje się „Poradnik Ratownika GOPR” w IV tomach jako pierwszy w historii GOPR tego rodzaju podręcznik.
1984 
28 października W 75 rocznicę zatwierdzenia pierwszego statutu TOPR uroczyście zostaje otwarta nowa siedziba Grupy Tatrzańskiej GOPR w Zakopanem.
1986 
Powstaje Symboliczny Cmentarz Ofiar Gór w Dolinie Łomniczki (u podnóża Kopy 1337m n.p.m.). Upamiętnia on ludzi, którzy całe życie poświęcili górom i w nich zginęli - alpinistów, himalaistów, przewodników, GOPR-owców. Cmentarz znajduje się na zboczu granitowej skały przy podejściu na Śnieżkę żółtym szlakiem.

1991 
Ratownicy z Grupy Tatrzańskiej GOPR podjęli decyzję o wystąpieniu ze struktur organizacyjnych GOPR, powołaniu własnego stowarzyszenia i powróceniu do dawnej historycznej nazwy TOPR.
1998 
21-22 listopada Walny Zjazd Delegatów GOPR podjął uchwałę o włączeniu Jurajskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w strukturę organizacyjną GOPR jako Grupę Jurajską z siedzibą w Podlesicach.
16 grudnia Zarząd Główny GOPR powołał Służbę Śniegowo-Lawinową GOPR w celu prognozowania i ostrzegania przed zagrożeniami śniegowo-lawinowymi.
2001 
Ukazało się następne wydawnictwo szkoleniowe GOPR „Ratownictwo Górskie. Wybrane zagadnienia”.
2002
1 kwietnia Nadzór nad służbami ratownictwa górskiego przejmuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
21 września Obchody jubileuszu 50-lecia GOPR w Krynicy z udziałem przedstawicieli władz państwowych RP, przedstawicieli zagranicznych służb ratownictwa górskiego IKAR-CISA. Wielu zasłużonych ratowników zostało uhonorowanych wysokimi odznaczeniami państwowymi.
2003 
Ukazała się monografia GOPR „Na każde wezwanie” obrazująca działalność ratownictwa górskiego w Polsce.
2007 
25 maja nadanie imienia Ratowników Górskich Gimnazjum Nr 1 w Świeradowie-Zdroju 
26 października nadanie imienia Ratowników Górskich Gimnazjum Nr 1 w Karpaczu 
2009
29 kwietnia nadanie imienia Ratowników Górskich Szkole Podstawowej Nr 1 w Krynicy-Zdroju 
1 października I Pielgrzymka Ratowników Górskich do Częstochowy

Copyright © 2018 Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju Rights Reserved.